Széchenyi 2020 pályázatok

KOMPLEX ÜZLETI IKT RENDSZEREK, ALKALMAZÁSOK ON-PREMISE TÍPUSÚ BEVEZETÉSE A KAZYKER KFT-NÉL

A projekt címe:Komplex üzleti IKT rendszerek, alkalmazások on-premise típusú
bevezetése a KAZYKER Kft-nél,
– A szerződött támogatás összege: 3.930.000 Ft,
– A támogatás mértéke (%-ban): 40 %,
– A projekt tartalmának bemutatása: Jelen projekt célja cégünk infokommunikációs megoldásokkal és szolgáltatásokkal való ellátottságának javítása, azon keresztül a működési
hatékonyság és versenyképesség fokozása. Versenyképességünk, piacon maradásunk, munkahelyteremtő-és megtartó képességünk egyik feltétele,
ha lépést tudunk tartani a kor technikai elvárásaival, kihasználjuk az infokommunikációban rejlő lehetőségeket. Az innovatív szemlélet és a
naprakész üzleti tudás növelése, az infokommunikációs technológiák (IKT) eszközök, alkalmazások és szolgáltatások készségszintű és
professzionális használata, vagyis az elektronikus gazdaságba történő beilleszkedés javítása elengedhetetlen cégünk fejlődéséhez. A konstrukció
segítségével támogatott komplex üzleti IKT rendszerek, alkalmazások on-premise, helyben telepített saját szoftver bevezetése hozzájárul a
vállalkozás működésének javulásához, az informatikai beruházási költségek csökkentése és magasabb színvonalú IKT megoldások használata
révén, ezáltal javítva vállalkozásunk hatékonyságát, versenyképességét. A projekt eredményeképpen a támogatási kérelem keretében bevezetett 7
db vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi modul (Vállalati CRM, értékesítés terület, Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés,
Kontrolling és döntéstámogatás, Beszerzési, logisztikai terület, Táv- és csoportmunka támogatás, Internetes értékesítés (Vállalati webáruház),
Elektronikus iratkezelési megoldás bevezetésre kerül. Mindezek eredményeképpen célul tűztük ki az Elektronikus értékesítésből származó éves
nettó árbevétel növekedését.
– A  projekt befejezési dátuma: 2019.03.31.
– A projekt azonosító száma:  GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00043